Blog

JMÉNO DOMÉNY

Jestli přemýšlíte o Vaší doméně, tady je pár rad.

Ovlivňuje pozici ve vyhledavačích jméno domény?
Většina vyhledavačů při řazení výsledků vyhledávání dává jistou váhu i klíčovým slovům obsaženým v URL webové stránky. Klíčové slovo, obsažené ve jménu domény a ve zbytku URL webu, může v určitém čase a u některých vyhledávačů zlepšit pozici klíčového slova ve výsledku hledání. Tento fakt se může lišit podle vyhledávače i podle časového úseku.

V praxi bývá účinek klíčových slov v doméně silnější než jinde v URL www stránek, protože se doménové jméno často stává textem pro zpětné odkazy na úvodní stránku webu a tyto odkazy pak pozitivně ovlivňují pozici ve výsledcích vyhledávání (tzv. mimostránkový nebo taky off-page faktor). Reálně tedy klíčová slova v doméně webu mohou napomáhat k lepší pozici i ve vyhledavačích, které samotnému doménovému jménu přikládají jen minimální nebo žádný význam.

Je pomlčka v názvu domény webu správná nebo ne?
Obsahuje-li doménové jméno více slov, můžou být oddělena pomlčkou, aby je vyhledávač dokázal jednotlivě rozpoznat a uložit do svého indexu. Některé vyhledávače (pravděpodobně např. Seznam a Google) dokáží rozpoznat a při řazení výsledků vyhledávání zohlednit i přesnou shodu doménového jména a víceslovného dotazu s odstraněnými mezerami. Pokud je tedy pro vás důležitý výsledek v SEO zaměřený na Seznam či Google, dá se říct, že pomlčka v doméně nehraje velkou roli.

Co je tedy důležité při výběru domény?
Při volbě doménového jména je vhodné zvažovat i další marketingové aspekty, jako je zapamatovatelnost, zvuková i grafická podoba, důvěryhodnost a značkový potenciál názvu. Zejména u dlouhodoběji koncipovaných projektů bývají tyto aspekty důležitější a i ve vyhledávačích časem pomohou webu více, než doménové jméno navržené jen s ohledem na klíčová slova.

« Přejít zpět